banner-chemicalsjpg

Címkézés a GHS-hez (Globálisan Harmonizált Rendszer)

A BarTender®szoftver a világ vegyipari létesítményei GHS-címkézési stratégiájának szerves komponense, amelyet az ICIS Top 100 gyártók és a helyi, illetve regionális vállalatok egyaránt alkalmaznak. A vegyipar a BarTendert a könnyű alkalmazhatósága és konfigurációs technológiája, illetve a mindezt támogató mögöttes szakmai tudás miatt alkalmazza – tisztában vagyunk a hatóságok előírásai és az ellátási láncok követelményei miatti nyomással, amellyel a vegyipari gyártó cégeknek és forgalmazóknak szembe kell nézniük.


A GHS

A Globálisan Harmonizált Rendszert, teljes nevén a Vegyi Anyagok Besorolásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszerét (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals / GHS) az ENSZ égisze alatt hozták létre 2002-ben azzal a szándékkal, hogy kialakítsanak egy képzési, termékcímkézési és biztonsági dokumentációs szabályrendszert, növelve a dolgozók biztonságát és meghatározva a munkahelyi biztonságos kezelési módszereket. Az ENSZ a GHS-t minden két évben a változásoknak, szükségleteknek megfelelően felülvizsgálja és napra késszé teszi, a hatodik kiadás 2015-ben jelent meg

Az egyes ENSZ tagországok eldönthetik, hogy a rendszer mely kategóriáit és elemeit veszik át, meghatározva bevezetési ütemtervüket.

Az USA-ban a GHS-t 2012-ben fogadták el, a megfelelőségi határidőket a 2014–2016 évekre osztva el. A GHS-t az OSHA (Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség) gondozza, és néha HazCom 2012-nek is nevezik. Fontos megjegyezni, hogy az OSHA elsődleges kötelessége a munkahelyi biztonság megteremtése. Amikor egy terméket valamelyik alkalmazottja gondozásában kezelnek, tárolnak vagy szállítanak, az OSHA Önt teszi felelőssé a termék megfelelő címkézéséért. A dolgozóknak mindig hozzá kell férniük a veszélyes anyagról szóló teljes információcsomaghoz.

Az Európai Unióban a GHS-t az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (CLP) vezette be. 2008-ban vezették be és 2009-ben lépett hatályba. A CLP-t az Európai vegyianyag-ügynökség (ECHA) gondozza.

A GHS teljes mértékben be van vezetve és hatályos Japánban, Dél-Koreában, Új-Zélandon és Tajvanon, a Kínai Népköztársaságban, az Ázsia - Csendes-óceáni régió más országaiban pedig különböző átvételi fázisban van.

Részletesebb információért húzza az egeret a térképre, hogy megtekinthesse a GHS országonkénti és régiónkénti bevezetési státuszát.

Országok/régiók, ahol a GHS-t már bevezették
Országok/régiók, ahol a GHS bevezetése folyamatban van
Húzza az egeret a térképre, hogy megtekinthesse a GHS országonkénti és régiónkénti bevezetési státuszát.
Brazília:
A tiszta anyagokat megfelelően kell besorolni, csomagolni és címkézni, biztonsági adatlappal ellátva. A kevert vegyi anyagoknak a megfelelőséget 2015. június 1-ig kell teljesíteniük. A címkézés és dokumentáció előírt nyelve a brazil portugál.
Kanada:
A Health Canada javaslatvázlatot tett közzé a GHS bevezetéséről, a véleményezési időszak 2013. szeptember 15-én lezárult. A végső szabályozás még függőben van.
Kína:
Bevezetve a szállításra, biztonsági adatlapokra, címkékre és besorolásra vonatkozóan
Európai Unió / EEA:
Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, európai parlamenti és tanácsi rendelet (CLP) harmonizálja az Európai Uniót és az Európai Gazdasági Térséget a GHS-szel, amely vegyi anyagokra teljes mértékben be van vezetve. A keverékekre vonatkozó teljes megfelelőségi határidő 2015. június 1. Az Európai Unióval csatlakozási tárgyalásokat folytató Törökország a vegyi anyagokra vonatkozó megfelelőségi határidőnek 2013. január 1-ét jelölte meg. Az EU-tagjelölt Macedóniában a GHS bevezetése folyamatban van.
India:
Egy sor előzetes szabályt 2011-ben közzétettek. 2013. októberéig a végső szabályokat nem tették közzé.
Japán:
Japán a GHS folyamatot 2001-ben indította el, a szabályzat azóta teljes mértékben bevezetésre került.
Oroszország:
A GHS szabályok átvétele önkéntes alapon történik. A veszélyes áruk szállítására vonatkozóan teljes mértékben átvették. Az Eurázsiai Gazdasági Bizottság (EEC) rendeletet léptetett életbe, mely szerint a GHS megfelelőséget 2017 júliusától törvényben írja elő, ha a tagországok (Oroszország, Kazahsztán és Fehéroroszország) meg tudnak egyezni a bevezetéséről.
Amerikai Egyesült Államok:
2013 december 1. volt az alkalmazottak új címke- és biztonsági adatlap-formátumokról való képzésének; 2015. december 1. A GHS előírások bevezetésének határideje, kivéve azokat a forgalmazókat, akik a régi rendszerben címkézett áruikat továbbra is forgalmazhatják; 2016. június 1. Után az USA-ban tárolt és szállított vegyi anyagokat a GHS előírásai szerint kell címkézni, illetve szállítani.
Mexikó:
Teljes mértékben bevezetve, azonban a Mexikóban a GHS megfelelőség nem kötelező és nem írja elő jogszabály.
Ausztrália:
A modellként szolgáló Foglalkozás-egészségügyi és Biztonsági Szabályzat (Work Health and Safety Regulations / WHS) 7.1 részét 2016. December 31-i határidővel bevezetik. Ezek a szabványok igazodnak az ENSZ ajánlásaihoz.
Tajvan:
Tajvanon a GHS teljesen be van vezetve.
Szerbia:
A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlöny No 64/10 száma szerinti megfelelőségi határidő 2015. június 1. A címkének az információt szerbül kell tartalmaznia, de szerepelhet más nyelven is. E jogszabály rendelkezései nagyban megegyeznek az EU CLP rendeletével.
Malajzia:
Malajzia Veszélyes Anyagok Munkabiztonsági és Egészségügyi Besorolása, Címkézése és Biztonsági Adatlapja (Occupational Safety and Health Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals / CLASS) szabályzatának bevezetési határideje 2015. április 17. A jogszabály szorosan illeszkedik az ENSZ GHS rendszeréhez.

OSHA Bevezetési útmutató, 2015 február

Az USA vegyipari ellátási láncában számos továbbfeldolgozó felhasználó úgy találta, hogy az OSHA 2015. június 1-én hatályba lépő GHS rendszerének bevezetése megterhelő. Az OSHA a közelmúltban enyhített valamennyire a vegyipar terhein, tetszés szerinti bevezetési politikát fogalmazva meg.

2017. Február 9-ig az OSHA nem nevezi meg a vegyipari továbbfeldolgozó tagvállalatok közül azokat, akik a 2015. Június 1-i határidőőre nem tudnak GHS-konform címkéket és biztonsági adatlapokat előállítani, mert az alapanyag-beszállítóiktól nem kapják meg a szükséges információkat.

Hogy a tetszés szerinti bevezetési kedvezményt megkapja, egy vállalatnak a következőket kell benyújtania:

 • Az alapanyag-beszállítóktól korábban történt információszerzési kísérletek dokumentált bizonyítékát.
 • A más forrásból korábban történt információszerzési kísérletek dokumentált bizonyítékát.
 • Az adatok saját erőből történő besorolási kísérletének dokumentált bizonyítékát.
 • A megfelelőség megvalósításának világos és tartható ütemtervét.

További információ az OSHA honlapján található.


A GHS-címke

A GHS-t azért hozták létre, hogy világos és konzisztens módját kínálja a vegyianyagok információinak kommunikálására címkézés és dokumentáció útján. A határidők azonban közelednek, és a vegyianyag-gyártók a követelményeket nem találják sem egyértelműnek, sem konzisztensnek.

Mik a címkék kötelező elemei és hogyan használják őket? Tekintse át e címke oldalán a kék pontokat, ahol többet tudhat meg.

Termék neve

Jelzőszó

A két jelzőszó egyike, a FIGYELEM a kevésbé súlyos kockázatú, nem életveszélyes veszélyekre, míg a VESZÉLY, súlyos, potenciálisan halálos veszélyre figyelmeztet.

Figyelmeztető mondatok (H-mondatok)

A 71 H-mondat a termék biztonsági, egészségi és környezetvédelmi figyelmeztetéseit tartalmazza. Legalább egyet fel kell tüntetni a GHS-címkén. A H-mondatok az EU R-mondatait váltják fel.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

Egy címkén legalább egy, legfeljebb hat P-mondat szerepelhet. Mindegyik a címke piktogramjaival függ össze, és a tárolási, kezelési és elsősegélynyújtási utasításokat írja le. A P-mondatok az EU S-mondatait váltják fel.

Termékazonosító

Egy terméket általában a CAS-száma vagy az IUPAC-száma azonosít.

 • Az IUPAC egy karakterekből, számjegyekből és kötőjelekből álló, szerves vegyületeket azonosító karaktersor, amely több tíz karakter hosszú lehet.
 • A CAS-számokat kötőjelek osztják három részre, az első rész hossza 1–7 számjegy, a második rész 2 számjegyből áll, a harmadik pedig 1 számjegyből.

Szállítói információ

A szállító nevét, címét és telefonszámát a címkén kötelező feltüntetni.

Piktogramok

Kilenc fekete, fehér és vörös, rombusz alakú GHS-piktogram létezik, mindegyik egy kezelési óvintézkedés gyors, vizuális azonosítója. Egy címkén nem szerepelhet üres vörös rombusz.

Kiegészítő információ

Ez a szállító döntése alapján lehet: vonalkód, honlap URL, céglogó, készletadatok, HazMat válasz, kapcsolatfelvételi adatok. A kiegészítő információ színesben nyomtatható, hogy további információt közöljön, illetve támogassa a vállalati márkanév standardjait.

Címke méret követelmények

Ne feledje, hogy az Európai Unióban a piktogramnak legalább a címkeméret 1/15 részének kell lennie.

Edény Minimum címkeméret (mm)
<3> 74 x 52
3-5 liter 105 x 74
5-500 liter 148 x 105
>500 liter 210 x 148

GHS-címke nyomtatási szempontok

Az egyszínű címkenyomtatás volt a bevett gyakorlat a vegyianyag-gyártó és raktározó létesítményekben. Ez azonban változik – a GHS-címkéket a legtöbb országban vörös szegéllyel kel ellátni. A vörös rombuszokkal előre nyomtatott címkehordozó egy lehetőség ugyan erre, ehhez a kezelőnek a megfelelő számú és elhelyezésű rombuszt tartalmazó címkét kell kiválasztania. Egyetlen kis felhasználói hiba nem megfelelőséghez, következésképpen pénzbírsághoz vezet.

Ezenkívül minden termékhez, amelyhez a Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe (International Dangerous Goods Code / IMDG) tanúsítvány szükséges, olyan címkét igényel, amely megfelel a BS5609 tapadási és sós vizes közegben való színtartási előírásainak. Míg a BS5609 szerinti megfelelőség lényegében a címke hordozóanyagától függ, nem tud minden nyomtatási rendszer olyan címkét előállítani, amely a szükséges vizsgálaton átmegy.

Sok partnerünk kínál olyan nyomtatókat, amelyeket kifejezetten arra terveztek, hogy az új GHS szabványok szerinti előírásokat a vegyipari vállalatok segítségükkel teljesíthessék. És mivel a BarTender nyomtatási architektúrája a Microsoft illesztőprogram szabványain alapul, mi adaptálható részét képezzük az Ön GHS megoldásának, függetlenül attól, hogy milyen Windows nyomtatót használ.

A GHS-konform nyomtatásról további információért, vegye fel velünk a kapcsolatot, és mi összekötjük egy BarTender viszonteladóval, aki segít az Ön vállalatához megfelelő nyomtatót kiválasztani.


A BarTender és a GHS:Megbízható. Méretezhető. Adaptálható.

A BarTender® az a biztonságos és megbízható címkézőszoftver, amely a mai globális szabályozási és gazdasági környezethez igazodik és arányul.

A BarTender segítségével létrehozhatja és automatizálhatja a GHS-címkék tervezését, központosított vezérlés és biztonság mellett. Csatlakoztassa a BarTender segítségével a termékét és szabályozásai adatait nyomtatók széles skálájához, ugyanazzal az egyszerű támogatással egy nyomtató és egy telephely esetén, mint a globális hálózata több nyomtatócsaládjának sok ezer nyomtatója esetén.

A BarTender mindegyik kiadása támogat minden modern írásrendszert, lehetővé téve vállalata globális növekedésének és megfelelőségi stratégiáinak megvalósítását. A GHS karakterek betűtípus szerinti gyűjteménye szintén megtalálható: Segítségével piktogramokat nyomtathat előre formázott címkehordozókra, vagy létrehozhatja saját, vörössel szegélyezett piktogramjait.

A BarTender minta címkesablonja

A GHS-címkéző berendezés automatizálása minimálisra csökkenti a felhasználói hibát, ami a manuális rendszerek velejárója, és segítheti az átjárhatóság megteremtését az Ön létesítményében, illetve az egész ellátási láncban. Vegyipari vállalatok világszerte hozzák létre és automatizálják GHS-címkézőprogramjaikat a BarTender Automation és Enterprise Automation kiadásaiban megtalálható mintacímke technológiájával.

A BarTender mintacímkét használja kiindulópontként, amikor a GHS-címkéinek előállítását automatizálja. A mintacímke biztosítja a csatlakozást az Ön adatai – származzanak akár egy globális ERP rendszerből, külső adatbázisból, belső adatbázisból, vagy a merevlemezen tárolt számtáblázatból – és a nyomtatói között. A címkeadatok a termék biztonsági adatlapjához rendelhetők hozzá, így leegyszerűsítheti a létesítménye folyamatát, miközben teljesíti a környezet-, egészség- és biztonságvédelmi és fenntarthatósági (EHS&S) követelményeket is. A beépített üzleti szabályok segítségével kezelhető a piktogramok megfelelősége, és a BarTender automatikus piktogram méretezője lehetővé teszi a címke rendelkezésre álló területének maximális kihasználását, és optimalizálni biztonsági láthatóságát.

Az Ön megbízható GHS partnere

A BarTender az Ön megbízható GHS partnere. Tekintse meg rövid videónkat, hogy láthassa, milyen könnyen hozhat létre GHS-konform címkéket a BarTender segítségével. Nézze meg webináriumunkat, hogy megtudhassa, mit szükséges a GHS-ről és a vállalata ideális megoldásáról tudnia. Nézze át ezt a weboldalt, és fedezze fel interaktív tartalmait – tudjon meg mindent a GHS rendszerről: Címkeelemek, globális határidők, nyomtatási szempontok.


Melyik BarTender az Önnek megfelelő?

Válasszon ki alább egy kiadást, hogy többet tudjon meg róla, vagy töltse le az ingyenes, 30 napos próbaverziót, hogy megismerhesse a BarTender összes funkcióját, és láthassa, hogyan képes megoldani az Ön legnagyobb címkézési, vonalkódozási és egyéb kihívásait. Esetleg vegye fel velünk a kapcsolatot, ha többet szeretne tudni arról, hogy miért tartják oly sokan a BarTendert a kategóriája legmegbízhatóbb szoftverének.

Létrehozás
(Tervezés és nyomtatás)

Basic kiadás

Professional kiadás

Néhány perc alatt elindítható!

A Basic összes szolgáltatása, plusz

 • Címkék, kártyák, mágneses lehúzókártyák stb. tervezése és nyomtatása.
 • A nyomtatási sebesség optimalizálása bármely nyomtatón vagy jelölőkészüléken.
 • Adatellenőrzést végző és a billentyűzetről vagy egy vonalkód-leolvasóról indított adatbevitelt elfogadó adatbeviteli űrlapok nyomtatása.

Minden PC-hez külön licenc

 • Adatbeolvasás CSV-fájlokból, adatbázisokból és Excel-táblázatokból. A rekordok könnyen kikereshetők és kiválaszthatók a nyomtatáshoz.
 • RFID-címkék kódolása.

Minden PC-hez külön licenc

Létrehozás és automatizálás
(Tervezés, nyomtatás és ellenőrzés)

Automation kiadás

Enterprise Automation kiadás

A Professional összes szolgáltatása, plusz

Az Automation összes szolgáltatása, plusz

 • Adattranzakciókra és SDK-kérelmekre válaszkánt automatikus nyomtatás bármely rendszerből operációs rendszerből vagy készülékről.
 • Tervezés Intelligent TemplatesTM sablonokkal a karbantartás csökkentésére.
 • Biztonságos nyomtatási környezet felhasználói és csoportszerepkörök alkalmazásával.
 • Élő nyomtatási állapot figyelése, a rendszerhasználat előzményeinek részletes megjelenítése.

Licenc nyomtatónként

 • A webes szolgáltatás API vagy TCP/IP kommunikációjára reagáló automatikus nyomtatás.
 • Az SAP és Oracle rendszerekkel integrálható.
 • Számos előnye van, amilyen pl. a központosított rendszerkezelés, a böngészőalapú nyomtatás, a központosított sablontárolás revízió-ellenőrzéssel, az elektronikus aláírás támogatása, a teljes körű SDK-vezérlés, az intelligenskártya-kódolás stb.

Licenc nyomtatónként


Vonatkozó információ

Szabályozási megoldás
Globálisan Harmonizált Rendszer (GHS)

A GHS-t azért hozták létre, hogy világos és konzisztens módját kínálja a vegyianyagok információinak kommunikálására címkézés és dokumentáció útján. A vegyianyag-gyártók azonban a követelményeket nem találják sem egyértelműnek, sem konzisztensnek. Tudjon meg többet a GHS-ről, és, hogy a BarTender miként segítheti vállalatát a megfelelőség ügyében, bárhol is működjön a világon.

Ipari megoldás
Ellátási lánc címkézésmenedzsment

A BarTender az ellátási láncok preferált címkézési megoldása a globális gyártási, terjesztési, 3PL és raktározási ágazatokban. Tudja meg, hogyan teheti a BarTender az Ön vállalatát áramvonalasabbá – és miként léphet hatékonyabb kapcsolatba az egész ellátási lánccal.

PDF lap
Egyszerűsített vegyipari megfelelőségi címkézés

Tudjon meg többet a BarTenderről és a vegyipari címkézésről ebben a letölthető erőforrásban.

A Seagull Scientific a vegyianyag-forgalmazók Országos Szövetségének (National Association of Chemical Distributors / NACD) büszke társvállalata, az egyetlen jelentős címke-, vonalkód- és RFID szoftvergyártó, amelyet az NACD tagjává választottak.

További információk

Ipari megoldás
BarTender vegyipari címkézéshez

GHS-címke-elemek
Piktogramok

GHS-címke-elemek
H-mondatok és P-mondatok

Ipari megoldás
BarTender az ellátási lánc címkézésmenedzsmenthez

PDF lap
BarTender vegyipari címkézéshez

A BarTender áttekintése

A BarTender megvásárlása


Ügyfeleink mondják rólunk

„A BarTendert azon képessége, hogy bármilyen ERP vagy Biztonsági adatlap előállító és kezelő rendszerrel képes integrálódni, kiegészítve a könnyen használható Intelligent Templates™ sablonokkal, alapvető szoftvertermékünkké tette minden ügyfelünk GHS megfelelőségi címketervvel kapcsolatos kihívásainak megoldásában és integrálásában.”
– Rick Schilling, Elnök, Integrated Productivity Systems (IPSi)